نظر سنجی - بخش فنی

مهم ترین هدف یکتا تجهیزات نوین بوعلی ارائه خدمات با کیفیت و بی نقص و داشتن تعامل و ارتباط قوی و صمیمانه با کلیه مشتریان میباشد و ما خوشنود میشویم ببینم تا چه اندازه به این هدف نزدیک شده ایم لذا از شما تقاضا میشود که با تکمیل فرم زیر و ارائه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند خود ما را در رسیدن به اهدافمان یاری نمایید.

فرم نظر سنجی