خدمات پشتیبانی

یکتا تجهیزات نوین بوعلی با سر لوحه قراردادن این اصل که مشتری ، سرمایه گران بها و مایه حیات هر سازمانی بوده و خدمات پس از فروش را مهمترین فرآیند در جذب و نگهداری مشترکین خود می داند . یکتا تجهیزات نوین بوعلی با به کارگیری تجربیات تمامی شرکت ها و سازمان های فعال درحوزه تجهیزات پزشکی و همچنین استفاده از تمامی پشتوانه‌های علمی و فنی خود در ارائه خدمات به مشتری، می‌کوشد تا شیوه‌های موثری را برای پشتیبانی از خدمات خود ارئه دهد.