هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

احتراما مفتخریم شما را به بازدید از غرفه شرکت یکتا تجهیرات نوین بوعلی، هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران دعوت نماییم.
پیشاپیش مقدم شما را به غرفه این شرکت گرامی میداریم.
تاریخ برگزاری: 8 الی 10 اسفندماه 1397 ساعت 8 الی 17
مکان برگزاری : بیمارستان قلب شهید رجایی، غرفه B13

گنگره بین المللی قلب

بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

احتراما مفتخریم شما را به بازدید از غرفه شرکت یکتا تجهیزات نوین بوعلی در بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق ایران دعوت نماییم.
تاریخ برگزاری: 21 الی 23 شهریورماه 1397 ساعت 8 الی 17
مکان برگزاری: مرکز همایش های بین المللی برج میلاد، غرفه E27